Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Mind Maps - Digital Addiction


Ομάδες Μελέτης
Υπάρχει Ψηφιακός Εθισμός ;
Τί είναι ο Ψηφιακός Εθισμός ;
Ψηφιακός Εθισμός
Πρόληψη και Αντιμετώπιση
Συμπτώματα Εθισμού
Συνέπειες του Εθισμού

Αντικείμενα Εξάρτησης

                                                             Αίτια Ευαλωτότητας

Φωτογραφίες Σχεδίου

Σχέδιο της Δευτέρας


                                            Ερώτημα:
1. Τι εννοούμε με τον όρο ψηφιακό βίντεο (συσχετισμός με το αναλογικό) και σε ποιους τομείς της
καθημερινής ζωής χρησιμοποιείται;


1.Ψηφιακό βίντεο: Το ψηφιακό video είναι ένα σύνολο στατικών εικόνων που εναλλάσσονται γρήγορα, πολλές φορές το δευτερόλεπτο. Συνεπώς διακρίνουμε ότι το video "κληρονομεί" τα χαρακτηριστικά των εικόνων που το αποτελούν (χρωματική και χωρική ανάλυση -  color special resolution) και έχει επίσης το χαρακτηριστικό της συχνότητας εναλλαγής τους. Χρησιμοποιείται στους εξής τομείς: DVD, HD, τηλεόραση, Ψηφιακή ταινία, Ψηφιακός ήχος.