Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

More PowerPoint presentations from TRITO LYKEIO
Α' τάξη

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ


Β' τάξη

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ

Β' τάξη