Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

2012-13 Ανάθεση ερευνητικών εργασιών Β' τάξης

Ερευνητικές εργασίες Β' τάξης _(Πράξη 5/27.8.2012):

ΣΙΤΑΡΙ, ΑΛΕΥΡΙ, ΨΩΜΙ


ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ
 

Open publication - Free publishing - More angst

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ

Open publication - Free publishing - More design

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

2012-13 Ανάθεση ερευνητικών εργασιών Α' τάξης

Ερευνητικές εργασίες Α' τάξης (Πράξη 5/27.8.2012):


ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ;

Open publication -  Free publishing - More gomuseum

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ


Open publication - Free publishing - More painting


ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΘΙΣΜΟΣ

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος Ερευνητική Εργασία (Επιστολή)Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες


Οι  Ερευνητικές Εργασίες (projects) έχουν καθιερωθεί ως υποχρεωτικό μάθημα στην Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεχόμενου δίωρου και έχουν διάρκεια ενός τετραμήνου ή ολόκληρου σχολικού έτους.
Τα  θέματα έρευνας που προτείνει το Σχολείο εμπίπτουν τουλάχιστον σε 3 από τους επόμενους κύκλους: α) «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», β) «Τέχνη και Πολιτισμός», γ) «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Εσείς θα επιλέξετε να ασχοληθείτε με ένα από αυτά. Κατά τη διαδικασία κατανομής των μαθητών στα  Τμήματα θα γίνεται προσπάθεια να τοποθετηθεί ο/η κάθε ένας/μια από σας σε θέμα της πρώτης ή της δεύτερης επιλογής του/της. Ένας ή δύο εκπαιδευτικοί του Λυκείου μας, θα  υποστηρίξουν  και θα αξιολογήσουν το έργο σας.
Μέσω των Ερευνητικών Εργασιών
Ø                   θα πραγματοποιήσετε ερευνητικές δραστηριότητες συνεργαζόμενοι σε ομάδες
Ø                    θα πραγματευτείτε ένα ζήτημα, συνεισφέροντας στο κοινό στόχο,
Ø                    θα δημιουργήσετε έναν τελικό «προϊόν», το οποίο θα παρουσιάσετε προφορικά, και θα αποτυπώσετε γραπτά και σε όποια μορφή και με όποια μέσα θέλετε και μπορείτε.
  Οι Ερευνητικές Εργασίες θα εκτυλίσσονται
Ø       στην αίθουσα διδασκαλίας
Ø        στην αίθουσα Πληροφορικής ή στο εργαστήριο Φυσικής και Χημείας του σχολείου
Ø       εκτός του σχολείου, σε έρευνες στο πεδίο, εκπαιδευτικές επισκέψεις
Κατά τη διάρκεια της Ερευνητικής σας Εργασίας
Ø      θα διατυπώνετε ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία θα σας βοηθούν να προσεγγίζετε το θέμα σας,
Ø      θα αναζητάτε πηγές, δεδομένα και μαρτυρίες άλλοτε στο πεδίο, άλλοτε σε βιβλία και άρθρα, άλλοτε στο διαδίκτυο και άλλοτε σε φορείς της πόλης σας,
Ø      θα επεξεργάζεστε τα δεδομένα και τις μαρτυρίες σας, μέσω της συνομιλίας-επικοινωνίας στις ομάδες σας  και στην ολομέλεια του Τμήματος σας, δηλαδή «ομαδοσυνεργατικά»,
Ø      θα  διατυπώνετε το δικό σας λόγο για το θέμα σας και θα τον υποστηρίζετε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα,
Τέλος  θα δημιουργήσετε ένα τελικό «προϊόν», το οποίο θα ανταποκρίνεται στις έρευνές σας, στα ενδιαφέροντα και  στα ταλέντα σας.
Μετά την παρουσίαση της εργασίας σας , οι μαθητικές ομάδες κάθε ερευνητικού θέματος θα υποβάλλετε προς αξιολόγηση τον ομαδικό φάκελο της Ερευνητικής σας Εργασίας, που θα περιλαμβάνει
(α) ερευνητική έκθεση για το θέμα που μελετήσατε, τις ερευνητικές διαδικασίες που ακολουθήσατε και τα συμπεράσματα της έρευνας σας,
(β) ένα σχετικό με το θέμα και τα συμπεράσματά σας τέχνημα (αφίσα, ιστοσελίδα, βίντεο, πόστερ, φυλλάδιο, κατασκευή, κ.λπ.) και
(γ) ό,τι άλλο συμπληρωματικό υλικό σχετικό με την όλη εργασία σας κρίνετε ως μέλη της ερευνητικής ομάδας.
Όλα τα βήματα της Ερευνητικής σας Εργασίας, καθώς και σκέψεις, παρατηρήσεις  και προβληματισμοί θα καταγράφονται στα προσωπικά σας Ημερολόγια και θα αποτυπώνονται σε Ημερολόγια της ομάδας σας.
Η αξιολόγηση σας θα στηριχθεί 
Ø       στα σύντομα κείμενα των σελίδων του Ημερολογίου σας
(α) για την επιλογή του θέματος, τα ερωτήματα που θα σας απασχολούν και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίζετε
(β) για την πορεία της εργασίας σας και την εξέλιξη της έρευνας
(γ) για την προσωπική σας συμμετοχή στην ομάδα σας και στην ολομέλεια του Τμήματος
Ø                         στον ατομικό σας φάκελο
με αντίγραφα και παραστατικά των εργασιών που κάνετε,
Ø                      στα τελικά «προϊόντα» 
(α) στην τελική, γραπτή Έκθεση της Εργασίας,
(β) στην προφορική ομαδική υποστήριξη,
(γ) στην προφορική υποστήριξη από την πλευρά καθενός και κάθε μιας από εσάς. 

Ο βαθμός της ομαδικής εργασίας θα συνυπολογίζεται κατά τη βαθμολόγηση των μελών της ομάδας σας, και θα εξατομικεύεται με βάση το προσωπικό ημερολόγιο, τον ατομικό φάκελο σας και την προσωπική εκτίμηση των εποπτευόντων εκπαιδευτικών για την ατομική συμβολή κάθε μέλους.
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια παραπέμπεται να εξεταστεί στο μάθημα το Σεπτέμβριο,  ο επιβλέπων εκπαιδευτικός του/της ορίζει τμήματα της ερευνητικής εργασίας που κρίνει ότι πρέπει να επεξεργαστεί πάλι και υποβάλλει διορθωμένη την εργασία του/της μαζί με το προσωπικό του/της ημερολόγιο και τον ατομικό του/της φάκελο προς επανα-αξιολόγηση.
Με τις Ερευνητικές Εργασίες, το Σχολείο σας θέλει να  σας δώσει τις δυνατότητες  ώστε να μάθετε
(α) να οργανώνεσθε και να συνεργάζεστε,
(β) να διαμορφώνετε μια προβληματική γύρω από ένα ζήτημα,
(γ) να ανακαλύπτετε και να ερμηνεύετε πληροφορίες,
(δ) να διατυπώνετε το δικό σας λόγο και να τον υποστηρίζετε με επιχειρήματα

Σας ευχόμαστε
καλή και εποικοδομητική συνεργασία!

--------------------------------------------------------------------- 
Θερμές ευχαριστίες στην κ. Αθηνά Σαλωνίδου, ΠΕ12  Φυσικό Ραδιοηλεκτρολόγο, Σχολική Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου μας για την αρωγή και την πολύτιμη βοήθειά της στο έργο μας.

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Καλή Χρονιά 2012-13


Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

2. Έρευνα στο σχολείο

3. Leaflet on dependencies in adolescence

4. Project activities, logs

5. Αναφορά στην ερευνητική εργασία


6. Εξαρτήσεις και Εφηβεία

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

2. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΓΑΜΗΛΙΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

3. ΤΟΠΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

4. ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

1. Το χρώμα στη γειτονιά μας: Χρωματικές προτάσεις για τα κτήρια της γειτονιάς μας

2. Το χρώμα στη γειτονιά μας: Όλα παράγονται και προέρχονται από την ανάμιξη χρωμάτων

3. Το χρώμα στη γειτονιά μας: Το χρώμα στα κτήρια στη πορεία του χρόνου

4. Το χρώμα στη γειτονιά μας

Έργο της Κων/νας Αλί & της Στέλλας Δεληπέτρου, μαθητριών της Α' τάξης
Έργο της Κων/νας Αλί & της Στέλλας Δεληπέτρου, μαθητριών της Α' τάξης

1 Ψηφιακό Βίντεο: Κακοποίηση ζώων
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Open publication - Free publishing - MTΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -

ΑΝΑΦΟΡΑ2. Ψηφιακό Βίντεο: Η ιστορία της ΑΕΚΔημιουργοί: Μαρίνα Γαβρ. & Καλλιόπη Στ.


Η ιστορία της ΑΕΚ είναι ξεχωριστή και την διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες ομάδες.

Το 1924, μια παρέα Κωνσταντινουπολιτών αποφάσισε να ιδρύσει ένα σωματείο με την ονομασία ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.  Η ΑΕΚ ήταν πια πραγματικότητα…

Η ΑΕΚ εκπροσωπεί την προσφυγιά, τις χαμένες πατρίδες και την περηφάνια των Ελλήνων της Σμύρνης. Υπερηφανεύεται για τις καταβολές της, τις τιμά και τις μεταφέρει παντού μέσω του εμπνευσμένου από την Βυζαντινή Αυτοκρατορία εμβλήματός της. Μέσω του Δικέφαλου Αετού που ατενίζει σε Ανατολή και Δύση και φυσικά μέσω των χρωμάτων της, του κίτρινου και του μαύρου.
Το 1929 ο τότε πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος έδωσε την άδεια να παραχωρηθεί στην Ένωση έκταση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ιδέα έπαιρνε σάρκα και οστά. Το γήπεδο της ΑΕΚ εγκαινιάστηκε το 1930 και ως το 2003 βρισκόταν στη Ν. Φιλαδέλφεια.

Η σεζόν 2003-04 ήταν μία από τις χειρότερες στην ιστορία της ΑΕΚ. Κυρίως, διότι είχε ένα μεγάλο απόντα. Το γήπεδο «Νίκος Γκούμας», ο ναός που είχε φιλοξενήσει τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας του συλλόγου κατεδαφίστηκε με την προοπτική να φτιαχτεί στην θέση του ένα νέο, υπερσύγχρονο στάδιο που μέχρι στιγμής παραμένει ένα όνειρο.

Είναι η πρώτη ομάδα που κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας και πανηγύρισε νταμπλ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ


Τελική Έκθεση - Αναφορά

3. Ψηφιακό βίντεο: Η ιστορία του κινηματογράφουΔημιουργός: Ραφαέλα Λ.

Τελική Έκθεση - ΑναφοράΗμερολόγιο

4. Ψηφιακό βίντεο: ΜουσικήΔημιουργοί: Αννα Π. & Μαίρη Κ.

Τελική έκθεση - Αναφορά

5. Ψηφιακό βίντεο: Φωτογραφίες + συμπεράσματα από τη παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών

1η ομάδα:
Ρ. Λ.

Σ. & Μ.

2η ομάδα:
Μ. & Α.

3η ομάδα:

Μ &  Π ,  Β. & Γ.

4η ομάδα:
Α. Τ. & Χ. Φ.  & Γ. Μ.


Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

00. Εφηβεία και εξαρτήσειςΣτις 27 Ιανουαρίου 2012 έγινε η συγκρότηση της ερευνητικής ομάδας για το θέμα 'Εφηβεία και εξαρτήσεις'. Είμαστε 15 μαθήτριες και μαθητές από τα τρία τμήματα της Α' τάξης. Αναζητήσαμε μεταξύ μας τα πρόσωπα με τα οποία έχουμε παρόμοια και συμπληρωματικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και έτσι χωριστήκαμε σε πρώτη φάση σε 5 υπο-ομάδες, οι οποίες θα συνεργάζονται σε όλες τις δραστηριότητες της εργασίας, αλλά θα εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές σε κάθε δραστηριότητα.

Οι φυσικές μας συναντήσεις θα γίνονται στο γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του σχολείου μας που θα μας φιλοξενεί κάθε Δευτέρα, ενώ οι εικονικές συναντήσεις μας θα γίνονται στο wikispace: dependencies in adolescence (ADAIT.wikispaces.com).

Καλή αρχή σε όλους!!!

Υπογραφή: Stavriana S.

Β' τετράμηνο - Νέες Ερευνητικές εργασίες


Οι μαθητές της Α' Λυκείου στις 23 Ιανουαρίου 2012 επέλεξαν την ερευνητική τους εργασία για το Β' Τετράμηνο. Τα θέματα ήσαν τα ακόλουθα:

____________________________________________________________________

Σημείωση:
Το παραπάνω κείμενο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του σχολείου:
http://3lyk-n-filad.att.sch.gr/index_grammateia.htmhttp://3lyk-n-filad.att.sch.gr/index_grammateia.htm

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

9. Δικαιώματα: ΕΚΘΕΣΗ/ΑΝΑΦΟΡΑ

Οι μαθητές ολοκλήρωσαν την ερευνητική εργασία με τίτλο "ΕΙΜΑΙ ΠΑΙΔΙ, ΕΧΩ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ" του 1ου Τετραμήνου του σχ. έτους 2011-12 και μετά τη Παρουσίαση της δουλειάς τους στις 16.1.2012 παρέδωσαν τις αναφορές/εκθέσεις τους.


Παρακάτω θα δείτε δείγματα των αναφορών τους σε μορφή flipping book που φιλοξενούνται στις πλατφόρμες flipsnack.com και issuu.com.

1) ΑΝΑΦΟΡΑ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ της μαθήτριας Βάσως Τσιχριτζή:

2) ΑΝΑΦΟΡΑ της μαθήτριας Φωτεινής Μουζάκη: