Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Ενημέρωση σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος Ερευνητική Εργασία (Επιστολή)Αγαπητοί μαθητές, αγαπητές μαθήτριες


Οι  Ερευνητικές Εργασίες (projects) έχουν καθιερωθεί ως υποχρεωτικό μάθημα στην Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου. Πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συνεχόμενου δίωρου και έχουν διάρκεια ενός τετραμήνου ή ολόκληρου σχολικού έτους.
Τα  θέματα έρευνας που προτείνει το Σχολείο εμπίπτουν τουλάχιστον σε 3 από τους επόμενους κύκλους: α) «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», β) «Τέχνη και Πολιτισμός», γ) «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
Εσείς θα επιλέξετε να ασχοληθείτε με ένα από αυτά. Κατά τη διαδικασία κατανομής των μαθητών στα  Τμήματα θα γίνεται προσπάθεια να τοποθετηθεί ο/η κάθε ένας/μια από σας σε θέμα της πρώτης ή της δεύτερης επιλογής του/της. Ένας ή δύο εκπαιδευτικοί του Λυκείου μας, θα  υποστηρίξουν  και θα αξιολογήσουν το έργο σας.
Μέσω των Ερευνητικών Εργασιών
Ø                   θα πραγματοποιήσετε ερευνητικές δραστηριότητες συνεργαζόμενοι σε ομάδες
Ø                    θα πραγματευτείτε ένα ζήτημα, συνεισφέροντας στο κοινό στόχο,
Ø                    θα δημιουργήσετε έναν τελικό «προϊόν», το οποίο θα παρουσιάσετε προφορικά, και θα αποτυπώσετε γραπτά και σε όποια μορφή και με όποια μέσα θέλετε και μπορείτε.
  Οι Ερευνητικές Εργασίες θα εκτυλίσσονται
Ø       στην αίθουσα διδασκαλίας
Ø        στην αίθουσα Πληροφορικής ή στο εργαστήριο Φυσικής και Χημείας του σχολείου
Ø       εκτός του σχολείου, σε έρευνες στο πεδίο, εκπαιδευτικές επισκέψεις
Κατά τη διάρκεια της Ερευνητικής σας Εργασίας
Ø      θα διατυπώνετε ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία θα σας βοηθούν να προσεγγίζετε το θέμα σας,
Ø      θα αναζητάτε πηγές, δεδομένα και μαρτυρίες άλλοτε στο πεδίο, άλλοτε σε βιβλία και άρθρα, άλλοτε στο διαδίκτυο και άλλοτε σε φορείς της πόλης σας,
Ø      θα επεξεργάζεστε τα δεδομένα και τις μαρτυρίες σας, μέσω της συνομιλίας-επικοινωνίας στις ομάδες σας  και στην ολομέλεια του Τμήματος σας, δηλαδή «ομαδοσυνεργατικά»,
Ø      θα  διατυπώνετε το δικό σας λόγο για το θέμα σας και θα τον υποστηρίζετε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα,
Τέλος  θα δημιουργήσετε ένα τελικό «προϊόν», το οποίο θα ανταποκρίνεται στις έρευνές σας, στα ενδιαφέροντα και  στα ταλέντα σας.
Μετά την παρουσίαση της εργασίας σας , οι μαθητικές ομάδες κάθε ερευνητικού θέματος θα υποβάλλετε προς αξιολόγηση τον ομαδικό φάκελο της Ερευνητικής σας Εργασίας, που θα περιλαμβάνει
(α) ερευνητική έκθεση για το θέμα που μελετήσατε, τις ερευνητικές διαδικασίες που ακολουθήσατε και τα συμπεράσματα της έρευνας σας,
(β) ένα σχετικό με το θέμα και τα συμπεράσματά σας τέχνημα (αφίσα, ιστοσελίδα, βίντεο, πόστερ, φυλλάδιο, κατασκευή, κ.λπ.) και
(γ) ό,τι άλλο συμπληρωματικό υλικό σχετικό με την όλη εργασία σας κρίνετε ως μέλη της ερευνητικής ομάδας.
Όλα τα βήματα της Ερευνητικής σας Εργασίας, καθώς και σκέψεις, παρατηρήσεις  και προβληματισμοί θα καταγράφονται στα προσωπικά σας Ημερολόγια και θα αποτυπώνονται σε Ημερολόγια της ομάδας σας.
Η αξιολόγηση σας θα στηριχθεί 
Ø       στα σύντομα κείμενα των σελίδων του Ημερολογίου σας
(α) για την επιλογή του θέματος, τα ερωτήματα που θα σας απασχολούν και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίζετε
(β) για την πορεία της εργασίας σας και την εξέλιξη της έρευνας
(γ) για την προσωπική σας συμμετοχή στην ομάδα σας και στην ολομέλεια του Τμήματος
Ø                         στον ατομικό σας φάκελο
με αντίγραφα και παραστατικά των εργασιών που κάνετε,
Ø                      στα τελικά «προϊόντα» 
(α) στην τελική, γραπτή Έκθεση της Εργασίας,
(β) στην προφορική ομαδική υποστήριξη,
(γ) στην προφορική υποστήριξη από την πλευρά καθενός και κάθε μιας από εσάς. 

Ο βαθμός της ομαδικής εργασίας θα συνυπολογίζεται κατά τη βαθμολόγηση των μελών της ομάδας σας, και θα εξατομικεύεται με βάση το προσωπικό ημερολόγιο, τον ατομικό φάκελο σας και την προσωπική εκτίμηση των εποπτευόντων εκπαιδευτικών για την ατομική συμβολή κάθε μέλους.
Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια παραπέμπεται να εξεταστεί στο μάθημα το Σεπτέμβριο,  ο επιβλέπων εκπαιδευτικός του/της ορίζει τμήματα της ερευνητικής εργασίας που κρίνει ότι πρέπει να επεξεργαστεί πάλι και υποβάλλει διορθωμένη την εργασία του/της μαζί με το προσωπικό του/της ημερολόγιο και τον ατομικό του/της φάκελο προς επανα-αξιολόγηση.
Με τις Ερευνητικές Εργασίες, το Σχολείο σας θέλει να  σας δώσει τις δυνατότητες  ώστε να μάθετε
(α) να οργανώνεσθε και να συνεργάζεστε,
(β) να διαμορφώνετε μια προβληματική γύρω από ένα ζήτημα,
(γ) να ανακαλύπτετε και να ερμηνεύετε πληροφορίες,
(δ) να διατυπώνετε το δικό σας λόγο και να τον υποστηρίζετε με επιχειρήματα

Σας ευχόμαστε
καλή και εποικοδομητική συνεργασία!

--------------------------------------------------------------------- 
Θερμές ευχαριστίες στην κ. Αθηνά Σαλωνίδου, ΠΕ12  Φυσικό Ραδιοηλεκτρολόγο, Σχολική Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου μας για την αρωγή και την πολύτιμη βοήθειά της στο έργο μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου