Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

Βήματα ερευνητικής εργασίας

Τα βήματα για την υλοποίηση της ερευνητική εργασίας είναι 7:
  1. αναλύουμε το θέμα και καταγράφουμε τις πτυχές του με τη χρήση νοητικών χαρτών
  2. χωριζόμαστε σε ομάδες και μοιραζόμαστε τους ρόλους στις επιμέρους έρευνες
  3. κρατάμε ημερολόγιο (χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό)
  4. αναζητούμε το υλικό (  με βιβλιογραφική και δικτυογραφική (internet) αναζήτηση, σχεδιάζουμε και επεξεργαζόμαστε ερωτηματολόγια ή παίρνουμε συνεντεύξεις)
  5. συνθέτουμε την αναφορά μας (παράγοντας κείμενα και τεχνήματα)
  6. σχεδιάζουμε την παρουσίαση της εργασίας (ενσωματώνοντας οπτικοποιημένα κείμενα από της αναφορά μας και τεχνήματα)
  7. κάνουμε την αυτοαξιολόγηση για την αναγκαία ανατροφοδότηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου