Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Ανάλυση και δημοσίευση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίου

Οι καλές πρακτικές του προηγούμενου post μας έδωσαν τη δυνατότητα να συμπεράνουμε ότι για την στατιστική επεξεργασία και παρουσίαση στο κοινό των απαντήσεων ενός ερωτηματολογίου και τη συσχέτισή τους χρειαζόμαστε:

Α. Software

 1. Λογιστικό φύλλο (Excel του Openoffice) για τη σχεδίαση στατιστικών πινάκων & γραφημάτων
 2. Πρόγραμμα παρουσίασης των γραφημάτων (PowerPoint του Openoffice)
 3. Επεξεργαστή Κειμένου για τη συγγραφή της σχετικής αναφοράς (Word του Openoffice)
 4. Πλατφόρμα δημοσίευσης όλων των παραπάνω στο διαδίκτυο (Blog)
B. Δεξιότητες
B1. Πως φτιάχνω στατιστικό πίνακα και γράφημα;
Χρησιμοποιώ αρχείο τύπου Λογιστικού φύλλου (Excel) με πολλαπλά φύλλα εργασίας (Sheets).
Αντιγράφω στο φύλλο1 τον πίνακα με τις απαντήσεις από το ερωτηματολόγιο
Χρησιμοποιώ επιπλέον 1 φύλλο για κάθε ερώτημα και δημιουργώ στατιστικό πίνακα με τις ενδεχόμενες απαντήσεις του  ερωτήματος, τη συχνότητά τους και τη σχετική τους συχνότητα (%).
Κατασκευάζω σχετικό γράφημα.

Για τον στατιστικό πίνακα χρήσιμες είναι οι συναρτήσεις:
=Sum(), =Average(), =Count(), =Countif() και η δημιουργία και αντιγραφή κατάλληλων τύπων.

B2. Πώς φτιάχνω τη παρουσίαση των στατιστικών αποτελεσμάτων;
Χρησιμοποιώ αρχείο τύπου PowerPoint με πολλές διαφάνειες (1 τουλάχιστον για κάθε ερώτημα), αντιγράφω τον σχετικό στατιστικό πίνακα, το γράφημα και δεν ξεχνώ να συμπεριλάβω την ερώτηση και το συμπέρασμα που προκύπτει.

B3. Ποια η δομή της σχετικής αναφοράς με την ερμηνεία/ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου;
Χρησιμοποιώ Επεξεργαστή Κειμένου (π.χ. Word) για τη συγγραφή της σχετικής αναφοράς.
Η δομή της αναφοράς (report) περιλαμβάνει:

 1. Εξώφυλλο με Τίτλο, Βασικό ερώτημα, Εικόνα, ημερομηνία έκδοσης, Σχολείο & Ονόματα μαθητών, που επιμελήθηκαν την έκδοση του φυλλαδίου με τη σχετική έκθεση/αναφορά
 2. Εισαγωγή που περιέχει
  - σκιαγράφηση του γενικού προβλήματος που ερευνούμε
  - στόχους έρευνας
  - σκοπό ερωτηματολογίου
  - (target group) σε ποιους απευθύναμε το ερωτηματολόγιο
  - κ.ά.
 3. Έρευνα με μνεία
  - της κατάστασης που διαμορφώθηκε πριν τη συγγραφή του ερωτηματολογίου και μας ανάγκασε να καταφύγουμε στη συλλογή πληροφοριών μέσω αυτού
  - των γνώσεων που είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή με Πηγές
 4. Μέθοδο
  - Ποια βήματα ακολουθήσατε για να φτιάξετε το ερωτηματολόγιο;
  - Ποιο λογισμικό χρησιμοποιήσατε για να γράψετε τις ερωτήσεις;
  - Πώς έγινε η διάχυση του ερωτηματολογίου στο κοινό;
  - Πώς συλλέξατε τις απαντήσεις;
  - Πόσος χρόνος απαιτήθηκε συνολικά;
  - Πώς επεξεργαστήκατε τις απαντήσεις και πώς φτάσατε στα συμπεράσματα;
  - Ποιες Δυσκολίες / Ευκολίες συναντήσατε;  
 5. Στατιστική επεξεργασία/ανάλυση
  - Δημιουργία στατιστικών πινάκων
  - Δημιουργία κατάλληλων γραφημάτων
 6. Ερμηνεία/συσχέτιση των αποτελεσμάτων
  - Συμπέρασμα κατά ερώτημα
  - Σύγκριση συμπερασμάτων
 7. Γενικό συμπέρασμα
  - Ήταν αναμενόμενα τα αποτελέσματα;
  - Υπήρξε κάποια έκπληξη; Πώς την εξηγείτε;
  - Εστιάζετε σε κάποιες συμπεριφορές ή στερεότυπα;
 8. Αξιολόγηση αναφορικά με
  - την όλη διαδικασία
  - ποσοστό λάθους
  - σχέση ανάλογων αποτελεσμάτων από άλλη έρευνα
  - το στατιστικό δείγμα σας ήταν επαρκές για ασφαλή συμπεράσματα;
  - κ.ά.
B4. Πώς δημοσιοποιώ όλα τα παραπάνω
Χρησιμοποιώ ως πλατφόρμα δημοσίευσης όλων των παραπάνω το ιστολόγιο (blog) του σχολείου, αφού έχω προγενέστερα μετατρέψει τα ψηφιακά αρχεία σε κατάλληλο format ως εξής:
 • Τα κείμενα (*.doc, *.xls), που προέρχονται από Excel ή Word σε pdf μορφή και τα ανεβάζω σε κατάλληλες πλατφόρμες (π.χ. issuu.com, yudu.com)
 • Τα βίντεο ανεβάζω στο yοutube.com
 • Τις παρουσιάσεις powerpoint (pps) ανεβάζω στο authorstream.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου